sap informacie

SAP informácie

O histórii vzniku a následného vývoja podnikového informačného systému (používatelia ho vo všeobecnosti pomenovali jednoducho ako systém SAP) sa toho na internete už skutočne dosť popísalo. Pre oboznámenie sa s históriou systému a aktuálnou ponukou dostupných softvérových riešení, odporúčam navštíviť webové stránky SAP, kde získate podrobné informácie k vybranej oblasti.

Preto v rámci tohto článku len naozaj „niekoľko“ viet k systému, než sa pustím do zverejňovania článkov s pracovnými postupmi, čo je v podstate to hlavné zameranie projektu MôjSAP.

Malá definícia ERP..

Komplexný informačný systém v podstate definovaný ako prostriedok pre efektívne riadenie a plánovanie podnikových zdrojov s dôrazom na automatizáciu spracovania získaných dát a zabezpečenie previazanej informatizácie firemných procesov, môžeme označiť skratkou ERP (Angl.: Enterprise Resouce Planning – t.j. plánovanie podnikových zdrojov).

Medzi popredných dodávateľov týchto ERP systémov vo svete patrí softvérová spoločnosť SAP, ktorá bola založená v roku 1972 bývalými zamestnancami firmy IBM.

A späť k systému SAP.

Podnikové informačné systémy medzi ktoré patrí aj systém SAP R/3 (verzia 1.0 s 3-vrstvovou architektúrou bola uvedená v roku 1992) a jeho následne vylepšené verzie označené ale už ako SAP ERP 6.0 (v roku 2005) vrátane rozširujúcich balíkov EHP (neskôr prišla na trh nová verzia podnikového systému, označená SAP S/4 HANA), používa v súčasnosti množstvo zahraničných ako aj slovenských spoločností. Medzi hlavné výhody použitia SAP patrí dosiahnutie vysokej úrovni integrácie medzi jeho jednotlivými časťami (moduly) a tým sa zaručuje konzistentnosť všetkých údajov v celom systéme.

Ešte niekoľko informácií k modulom..

Systém SAP pozostáva z niekoľkých modulov (je to niečo ako balík rôznych nástrojov a možností, ktoré má k dispozícii používateľ pri práci v systéme). Tie sú medzi sebou navzájom previazané, pričom sa funkčne vždy zaoberajú vybranou oblasťou, ako napríklad.:

FICO (Financial Accounting, Controlling)
– jeden z najdôležitejších modulov v systéme, určenie pre účtovníctvo a kontroling, plánovanie

MM (Material Management)
– pre správu materiálov a logistiky, proces nákupu, detailne spracované skladové hospodárstvo

SD (Sales and Distribution)
– proces pre predaj a distribúciu

HR (Human Resources)
– riadenie ľudských zdrojov

QM (Quality Management)
– riadenie kvality a vstupnej kontroly materiálov

PP (Production Planning)
– plánovanie výroby podľa potreby (denná, týždenná, mesačná)

PM (Plant Maintenance)
– riadenie údržby

WF (Workflow)
– riadenie a spracovanie úloh a správ v systéme, prepojenie na schvaľovanie dokumentov

Aktuálne pracujem v systéme SAP ERP 6.0 s inštalovanou EHP7 a práve z tejto verzie systému budem zatiaľ pripravovať pracovné postupy pre tento blog.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.