sap login

Prihlásenie do systému SAP

Pre používateľa je prihlásenie sa do systému SAP v podstate celkom jednoduché.

Na pracovnej ploche vo Windows (existujú aj iné možnosti resp. operačné systémy, ale pracovné postupy na týchto stránkach sa budú zaoberať prevažne prácou pod operačným systémom Microsoft Windows) treba vyhľadať ikonu programu SAP Logon.

sap logon

Po kliknutí na ikonu sa spustí program a zobrazí sa okno, kde má používateľ možnosť vybrať si prihlásenie do jedného z nastavených systémov.

sap logon

Na obrázku sú len ako príklad zobrazené 3 možnosti a to 1x do produkčného a 1x do vývojového / 1x do testovacieho systému (v tomto prípade je to podľa zadania označenia klienta v prihlasovacej obrazovke – napr. 302 pre test a 456 pre vývoj). Samozrejme podľa pracovného zaradenia môže mať používateľ oveľa vyšší počet možností na prihlásenie, napr. ak SAP konzultant rieši požiadavky viacerých zákazníkov – osobne mám možnosť sa prihlásiť až do 18 rôznych systémov.

Poďme sa teda prihlásiť do produkčného systému.

Klik na položku Produktívny systém (riadok sa zvýrazní) a po stlačení klávesy ENTER sa zobrazí už prihlasovacia obrazovka do produkcie (označenie klienta 302 ako aj doplňujúce informácie v pravej časti obrazovky môže byť samozrejme v každej firme rozdielne).

sap logon

Po zadaní prihlasovacieho mena (pole Užívateľ) a hesla bude po stlačení klávesy ENTER používateľ prihlásený do produkčného systému.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.