prihlasenie sap

SAP oprávnenie používateľa

V minulom článku sme si predstavili možnosť prihlásenia do systému SAP. Po prihlásení sa zobrazí úvodné okno so základným rozložením prvkov na obrazovke a používateľ na základe nastavenia svojho oprávnenia môže potom začať v systéme pracovať.

Skôr než si ale priblížime túto úvodnú obrazovku (informácie už v nasledujúcom článku), zastavíme sa na chvíľu pri dôležitom slove oprávnenie.

Čo to vlastne je?

V podstate pre každého nového zamestnanca musí SAP administrátor (správca systému) vytvoriť prístup do systému (t.j. vytvorí mu nový používateľský účet definovaný jedinečným menom a na začiatku aj tzv. „inicializačným“ heslom napr. init123, ktoré si ale pri prvom prihlásení musí používateľ zmeniť) a tento nastaviť tak, aby mohol používateľ bez obmedzenia pracovať presne v rozsahu potrebnom pre výkon jeho pracovnej pozície vo firme.

To oprávnenie teda nie je vlastne nič iné, ako množina rôznych systémových nastavení, ktoré umožnia používateľovi prístup len k vybraným údajom (napr. k možnosti zobrazenia alebo editovania citlivých firemných údajov) a súčasne k systémovým nástrojom (programom, funkciám, transakciám,..), ktoré bude môcť používať.

Takže nastavením oprávnenia možno podľa potreby obmedziť prístup k citlivým alebo vybraným firemným údajom, umožniť oblasť spracovania fakturácie len pre vybraných pracovníkov, kompletne spracovať inventúry s následným zaúčtovaním zistených rozdielov pre jednotlivé skladové projekty alebo sprístupniť používateľom možnosť programovať nové funkcie alebo prehľady a podobne.

Dôležitou informáciou ale je, že oprávnenie používateľa bude možné samozrejme kedykoľvek zmeniť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.