V ponuke podnikových informačných systémov dnes možno nájsť skutočne množstvo zaujímavých softvérových riešení od domácich ako aj zahraničných vývojárskych firiem, pričom tieto systémy pokrývajú v určitom rozsahu rôzne oblasti (financie, nákup, predaj, ľudské zdroje, skladovanie,..) dôležité hlavne pre stredné a väčšie spoločnosti.

Webové stránky mojsap.sk sú vytvorené ako internetový vzdelávací projekt so zameraním na podnikový informačný systém od spoločnosti SAP.

Cieľom projektu je pravidelne prinášať nielen množstvo zaujímavých informácií, ale aj..

  • len overené pracovné postupy dostupné vo forme článkov
  • užitočné tipy a rady pre zjednodušenie každodennej práce v systéme
  • prehľad kvalitných podporných softvérových nástrojov
  • odborné poradenstvo pre začínajúcich používateľov pri riešení problémov
  • ponuku publikácií od partnerov projektu a tiež príručky určené na bezplatné prevzatie
  • informačné prepojenie na ďalšie internetové projekty ohľadne SAP

.. a tým tak pomáhať používateľom systému SAP R/3 a vyššie, v ich profesionálnom raste a postupne im tak umožniť získavať množstvo dôležitých skúseností.

Vízia projektu

Dostupné informácie a vzdelávanie, ktoré je prínosom pre každého používateľa podnikového informačného systému od spoločnosti SAP.

Posolstvo projektu

Pravidelne prinášať nové informácie zo sveta SAP, sprístupniť kvalitné pracovné postupy, on-line školenia, testy, dokumentáciu a užitočné softvérové nástroje.